Wat is verziendheid?

verziendheidHet is een oogafwijking waardoor men voorwerpen in de nabijheid niet scherp kan zien.
Het beeld wordt achter het netvlies gevormd.
Een bril met positieve glazen kan het probleem oplossen.

Wat is bijziendheid?

bijziendheidHet is een oogafwijking waardoor men voorwerpen in de verte niet scherp kan zien, maar echter wel voorwerpen nabij scherp kan zien. Het beeld wordt voor het netvlies gevormd. Een bril met negatieve glazen kan hier het probleem oplossen.

Wat is astigmatisme?

Het is een oogafwijking dat kan verbonden zijn aan zowel verziendheid als aan bijziendheid.

Wat is presbyopie?

Presbyopie of oudziendheid is een oogafwijking die tot gevolg heeft dat je slechter dichtbij kan zien. Een leesbril is hier de oplossing. Het is een verschijnsel dat optreedt vanaf 40 jaar.

Wat is glaucoom?

glaucoomnormaal zicht2

1. zicht van iemand met glaucoom
2. zicht van iemand met een normaal zicht.

Glaucoom of groene staar is een aandoening waarbij een verhoging van de druk in de oogbol onbehandeld tot gezichtsvelduitval en uiteindelijk tot blindheid leidt.
Bij glaucoom wordt de druk in de oogbol te hoog als gevolg van een verhoogde productie danwel een vertraagde afvoer van kamervocht.
De behandeling is mogelijk met oogboldrukverlagende geneesmiddelen, en als dat niet helpt door operatie.

Wat is cataract?

cataractCataract of ook wel grijze staar genoemd is een troebeling van de ooglens waardoor het zien vermindert. In extreme gevallen wordt de ooglens geheel ondoorzichtig, waardoor blindheid van het oog optreedt.
Het wordt veroorzaakt door verschillende aandoeningen zoals diabetes,… Het is meestal een leeftijdsverschijnsel. Het is niet bekend waarom de lens verandert bij het ouder worden.

Wat is de PD?

Dit zie je vaak staan op het voorschrift van de oogarts.
Pd= pupilafstand
Het is de afstand tussen het midden van de pupillen en het midden van het montuur.
Dit is nodig om de glazen op de juiste manier in het montuur te plaatsen.

Hoe poets je het best uw glazen?

Gebruik steeds producten die uiterst geschikt zijn voor uw bril.
Deze producten vind u het beste bij uw opticien in de buurt.
Haarlak en extreem hoge temperaturen zijn zeer slecht voor uw glazen.
Kom uw bril 2X per jaar gratis laten controleren, dan wordt hij volledig opgepoetst.

Waarom tijdig uw lenzen vervangen?

Ook een lens is aan slijtage onderhevig. De lens vervuilt door stof, rook,…. Maar ook afzettingen uit de traanfilm(proteïnen en lipiden) dringen in het lensmateriaal. Als de lens vervuilt, stijgt de kans op complicaties. En een lens bevindt zich op het oog. Wij raden daarom aan de lenzen te vervangen op het aangegeven tijdstip, want u heeft uw ogen nog lang nodig!